Ligjore dhe KonsulencePostime NëReklame

Avokate Esmeralda Beça

Avokate

?Mendja duhet të qëndrojë në Dibër…?
?Avokatja e Dibrës,e kualifikuar si Mbrojtëse Ligjore ka zgjedhur të ushtrojë aktivitetin e saj në vendlindje,në shërbim të dibranëve.
?Esmeralda Beça Eksperte Ligjore me një eksperiencë të konsiderueshme në mbrojtjen e grave të dhunuara,tashmë ofrohet më afër dibranëve me zyrën e saj të Avokatisë “Beça”,përballë gjykatës së Peshkopisë,duke ofruar sherbim juridik në fushën e të drejtës Civile/Penale/Familjare/Administrative
etj.Kontakt : 069 333 5567

 

Admini webit

Menaxher i rrjeteve sociale në Dibër dhe jo vetëm ! Guider turistik Fotograf i lirë ...! Bloger

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
%d bloggers like this: