Postime NëSocial Kulturore

Meraja e katundit

Nga libri "Kanuni i Dibrës"

Meraja ësht tokë që katundi e ka për kullotjen e bagëtive.

Meraja ësht e gjithë katundit. Në mera askush nuk mundet me e nda copën e vetë.

Meraja nuk shitet pa ra në një mendje gjithë katundi.

Po qe se katundi e shet meranë, paret e fituara prej saj ndahen në mënyrë të barabartë për të gjithë ata që kanë pjesë në mera.

Asnji katundar nuk ka të dretë me e kthye pjesën e vetë të merasë në tokë buke, në vneshtë etj. Pjesën aty e ke si mera.

Admini webit

Menaxher i rrjeteve sociale në Dibër dhe jo vetëm ! Guider turistik Fotograf i lirë ...! Bloger

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
%d bloggers like this: