Përditshmëri

Njësia Administrative Maqellarë ndodhet ne Luginën e Drini të Zi dhe ka në përbërje të saj 22 fshatra. Ndodhet në një la…

[ad_1]

Njësia Administrative Maqellarë ndodhet ne Luginën e Drini të Zi dhe ka në përbërje të saj 22 fshatra. Ndodhet në një lartësi rreth 700 metra mbi nivelin e detit. Ndodhet në jug të Rrethit Dibër. Kufizohet në Veri me Komunën Melan, në Lindje me Republikën e Maqedonisë Së Veriut, Komuna e…

More


[ad_2]

Source

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
%d bloggers like this: